endodonti logo
Endodonti Uzmanı

ENDODONTİ UZMANI

Endodonti Uzmanı

Endodonti Uzmanı

Endodonti Uzmanı Kimdir? Beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra, üç-dört yıl süre ile diş ağrısını teşhis etmek, zorlu kanal tedavilerini yapmak ve kanal tedavisi ile ilgili problemleri çözmek gibi konularda ileri uzmanlık eğitimi almış bir diş hekimidir. Endodonti uzmanlarına endodontist denir. Endodontisler ayıca çevre dokulardan kaynaklanan ağrının teşhis edilmesinde uzmanlaşmış kişilerdir.

Doç. Dr. Erhan ÖzcanDoç. Dr. Erhan Özcan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu.

2004 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalında doktora çalışmalarına başladı.

Erhan Özcan, “Farklı kök kanal dolgu maddelerinin ve yöntemlerinin kök kanalında ki bakteriyel sızıntıyı ve rezidüel mikroorganizmaları engellemedeki etkinliklerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi” isimli doktora teziyle 2009 yılında endodonti de bilim doktoru unvanı, 2014 yılında yine aynı üniversitede “Doçent” ünvanını almıştır. Doç. Dr. Erhan Özcan 2018 yılından itibaren ADC Ataşehir kliniğinde endodonti uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Endodonti Uzmanı

Endodontik Cerrahi

Çoğu durumda, dişiniz kanal tedavisi gördükten sonra çok uzun yıllar ilave bir tedaviye ihtiyaç duymadan ağız içindeki varlığını korur. Ancak bazı durumlarda diş düzgün bir şekilde iyileşmeyebilir veya yeni bir enfeksiyon gelişebilir. Bazen de kanal tedavisi sırasında kök kanalının uç kısmının temizlenmesine engel bir durum (kırık alet, tıkanıklık, basamak, perforasyon v.b.) olması halinde kanal tedavisi sorunu tek başına çözemez. Nadiren de kök ucunda kanal tedavisi ile iyileşemeyecek bir kist bulunabilir. Bu durumlarla karşılaşıldığında, endodontik cerrahi ya da apikal rezeksiyon olarak bilinen bir tedavi önerilebilir.

Endodontik Cerrahi

Rejeneratif Endodontik Tedavi

Rejeneratif endodontik tedavi, günümüzde diş hekimliğindeki en önemli gelişmelerden biridir. Bir dişin pulpası iltihaplandığında, dişi ağızda tutmak için kanal tedavisi en önde gelen seçenektir. Fakat standart kanal tedavisinde dişin canlılığı devam etmez ve diş içinde canlı doku kalmaz. Bu durum kök gelişimini henüz tamamlamadan çürük, travma ya da gelişimsel bozukluk gibi sebeplerle iltihaplanan dişlerde ayrı bir önem kazanır. Daimî dişler ağız içine sürdükten sonra yaklaşık üç yıl içerisinde kök gelişimlerini tamamlayarak erişkinliğe ulaşırlar. Bu süre içerisinde iltihaplanan dişlerde, kanal tedavisi yapıldığı zaman kök gelişimi devam etmez.

Rejeneratif Endodontik Tedavi