Kanal Tedavisi Yenileme, Retreatment

Kanal Tedavisi Yenileme, Retreatment

Kanal tedavisi, diş çürümesi veya travma nedeniyle ciddi şekilde zarar görmüş bir dişi korumanın en etkili yöntemlerinden biridir. Özellikle bir endodontist tarafından uygulanan vakalarda başarı %95'in üzerindedir. İyi bir ağız hijyeni ve düzenli diş bakımı ile kanal tedavisi görmüş bir diş diğer doğal dişler kadar uzun süre dayanabilir. Bununla birlikte, diğer tıp uygulamalarında da olduğu gibi, az sayıda vakada başarısızlık görülebilir. Bazen kanal tedavisine rağmen iyileşme olmayabilir ya da o dişten kaynaklanan ağrılar devam edebilir. Bazen de kanal tedavisinden aylar veya yıllar sonra ağrı ve semptomlar ortaya çıkabilir.

Bu başarısızlık farklı nedenlere bağlı olabilir ve bu durumda kanal tedavisinin yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkar. Bu noktada bir endodonti uzmanı tarafından yapılacak değerlendirme, diş probleminin kaynağının tam olarak belirlenmesi ve sorunun giderilip giderilemeyeceğinin değerlendirilmesi açısından önemlidir.

Kanal Tedavisinin Başarısızlığa Uğrama Nedenleri Nelerdir?

Kanal tedavisinin başarısız olmasının en sık görülen nedenlerinden biri, dişte bulunan tüm kanalların tespit ve tedavi edilememesi veya tamamen temizlenememesidir. Bu sorun genellikle bir endodonti uzmanının yeniden kanal tedavisi yapması ile kolayca çözülür.

Kanal tedavisinin başarısız olmasının bir sebebi de diş ile bağlantısı iyi olmayan bir kaplama yada dolgu sebebiyle veya yeni oluşan bir çürük sebebiyle tükürük içerisinde bulunan bakterilerin, sızıntı ile kök kanallarına ulaşması ve yeni bir enfeksiyonu başlatmasıdır. Vakaların büyük bir kısmında bu problem de kanal tedavisin yenilenmesi ile çözülebilir. Restorasyonla diş arasındaki uyumun bozulması kanal tedavisi iyi yapılmış dişlerde bile başarısızlığa sebep olacağı için, zaman içerisinde diş restorasyonunda gevşeme, çatlak, kırılma veya tamamen yerinden çıkma gibi problemler ortaya çıkarsa, vakit kaybetmeden çözüm için hekime başvurulmalıdır.

Kanal tedavisinin tekrarlanmasına karar verildiğinde, kök kanallarına ulaşmak için, daha önceki restorasyonun bir kısmı ya da tamamı çıkarılır. Varsa çürük dokular temizlenir. Kanallara ulaşıldıktan sonra eski kanal dolgu malzemeleri çıkarılarak kanalların içi tamamen temizlenir. Kanallar daha önce tespit edilmemiş veya olağandışı kanallar için kontrol edilir. Tüm kanallar temizlenip, dezenfekte edilerek kanal dolgusuna hazırlanır. Bazen kanal tedavisi tek seansta tamamlanır, bazen de hazırlanan kanallara ilaç yerleştirilir ve tekrar tükürük içindeki bakterilerden etkilenmemesi için geçici dolgu ile kapatılır. Tüm şikayetler çözüldükten sonra kanal dolgusu ve restorasyon birkaç seansta tamamlanır. Tedavinin başarılı olması için iyi bir restorasyon hayati öneme sahip olduğundan, hasarlı veya sızıntı yapan bir restorasyonun değiştirilmesi gerekecektir.

Günümüzde modern tekniklerin ve materyallerin kullanımı ile başarısız kanal tedavileri, çok yüksek oranlarda (yaklaşık %90) başarı ile tedavi edilebilmekte ve sağlıklı dişler kadar uzun ömürlü olabilmektedir.