Vital Pulpa Tedavisi Nedir?

Vital Pulp Tedavisi

Vital pulpa tedavileri, çürük, travma veya dişhekiminin uyguladığı restoratif prosedürler tarafından tehlikeye atılmış pulpa dokusunu sağlıklı bir durumda korumak ve sürdürmek için gerçekleştirilen tedavilerdir. Kuafaj ve vital pulpotomi sıklıkla başvurulan vital pulpa tedavileridir. Bu tedavilerin uygulanması ile daha yüksek teknik hassasiyet gerektiren ve daha çok zaman alan kanal tedavisine ihtiyaç azaltılabilir.

Pulpa Kuafajı Nedir?

Dişteki çürük kısım temizlenirken, geriye çok az miktarda kalan ve çıkarılması durumunda dişlerin ortasında bulunan damar-sinir paketinin (pulpa) açığa çıkmasına sebep olacak çürük \sağlam diş dokusunun üzerine bir materyalin yerleştirildiği (indirekt pupa kuafajı) tedavi prosedür. Bazı durumlarda ise çürük dokular temizlendikten sonra pulpa açığa çıkar ve pulpanın canlılığının devamını ve tamir dentini oluşumu sağlayacak bir materyal direkt olarak bu alana yerleştirilir (direkt pupa kuafajı).

Vital Pulpotomi Nedir?

İltihabın pulpaya ulaştığı durumlarda, hastalıklı pulpanın çıkarılarak geriye kalan sağlıklı pulpanın korunmasını amaçlayan tedavidir. Bazı durumlarda pulpanın küçük bir kısmı çıkarılırken bazı durumlarda koronal pulpanın tamamı çıkarılarak kök pulpasının canlı kalması ve fonksiyon görmesi sağlanır. Steril aletler yardımı ile temizlenen pulpanın üzeri biomateryaller ile kapatılır. Yetişkin hastalarda da uygulanılabilen bu tedavi, kök gelişimini tamamlamamış genç dişler için çok daha büyük önem arz eder. Bu dişlerde kanal tedavisi yapılması dişin canlılığını sonlandırılacağından, kökler güçsüz kalır ve dişin ağız içindeki ömrü azalır. Özellikle 6-13 yaşları arasında daimi dişlerde çürük ya da travma nedeni ile pulpanın etkilendiği durumlarda bu tedavi daha çok tercih edilmelidir.

Günümüzde pulpanın üzerinin örtülmesi için bioseramik materyallerin kullanımı ile bu tedaviler çok daha yüksek başarı oranları ile gerçekleştirilebilmektedir. Önemli bir nokta da aynı seansta sızdırmaz bir dolgu materyali ile dolgunun tamamlanmasıdır. Bu tedavilerin başarıya ulaşması için doğru bir teşhis çok önemlidir. Çevresinde şişlik olan ya da daha önce apse gelişmiş dişlerde bu tedaviler önerilmez.

Vital Pulp Tedavisi